kosten

lesgeld

Het lesgeld is afhankelijk van het aantal lesuren per week waar aan deelgenomen wordt. Hoe meer uren, hoe lager het uurtarief. Een overzicht van tarieven vindt u op pagina lesgeld. Lessen voor volwassenen kunnen ook met een strippenkaart afgerekend worden.

lesperiodes

Animo berekent het lesgeld per periode. Er zijn vier periodes per jaar.

 • zomervakantie-tussenvakantie
 • tussenvakantie-kerstvakantie
 • kerstvakantie-paasvakantie
 • paasvakantie-zomervakantie
 • Wanneer de periodes erg ongelijk zijn wordt voor langere periodes meer lesgeld gerekend dan voor kortere. Op de pagina lesgeld vindt u een overzicht voor het lopende seizoen.

  overige kosten

  Naast het lesgeld wordt bij aanmelding Nafl 50,= inschrijfgeld en Nafl 50,= borg in rekening gebracht.

  aan- en afmelden

  Bij tussentijdse aanmelding wordt het lesgeld naar rato van de lopende periode berekend. Afmelden dient te geschieden voor de laatste les van de lopende periode. In dat geval wordt de borg van Nafl 50,- terug gestort. Bij te late afmelding is men het lesgeld van de volgende periode verschuldigd en wordt de borg niet teruggestort.

  wijze van betalen

  Na aanmelding ontvangt u een factuur via de email. Deze factuur kunt u via de bank betalen. Wij accepteren, in verband met de veiligheid van onszelf en onze kinderen, géén contante betalingen in de zaal. Mocht u niet over een lokale bankrekening beschikken, dan kan altijd een storting worden gedaan bij een filiaal van de bank.

  restitutie

  Alleen in het geval van medische noodzaak (een langdurige blessure of ziekte) of verhuizing naar een ander land kan restitutie van het lesgeld over de lopende periode worden verkregen. Neem in dat geval direct na het bekend worden van de situatie contact met ons op.

  vragen over betalingen en facturen

  Vragen over betalingen en facturen kun je het beste richten aan onze penningmeester. Stuur ons een email en wij sturen het door.