opleidingen

Gymnastiek- en turnles geef je niet zomaar. Daar heb je kennis en inzicht voor nodig. Alleen dan leren de deelnemers de juiste bewegingen, en alleen worden de risico’s zoveel mogelijk beperkt.

Bij sommige sporten wordt een training gegeven door een ervaren vader of moeder. Dat volstaat bij gymnastiek en turnen niet. De bewegingen zijn complex, de bewegingen zijn zeer gevarieerd en bovendien is veiligheid van groot belang. Daarom worden de lessen bij Animo alleen gegeven door gediplomeerde leiding, geholpen door gediplomeerde assistenten, of zij die daarvoor in opleiding zijn. Animo geeft de officiële opleidingen van de KNGU (Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie). Deze opleidingen zijn een onderdeel van de Kwalificatie Structuur Sport van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in Nederland. Met onze opleidingen kun je dus ook in Nederland verder, en met je Nederlandse diploma kun je bij ons terecht.

Wij bieden de volgende opleidingen aan.

junior assistent (nivo 1)

De opleiding ‘junior assistent’ is voor meiden en jongens die graag willen gaan helpen in de les. De instroomeis bij Animo is dat je in schoolgroep 8 (of hoger) moet zitten om hieraan te beginnen. Je krijgt een boekje met informatie en opdrachten. Deze opdrachten doe je in de gym- en turnles. Je leert bijvoorbeeld hoe je de koprol aan moet leren en hoe je moet helpen als iemand de koprol doet. Andere onderdelen zijn bijvoorbeeld de radslag, zwaaien aan de rekstok, klimmen en klauteren, en een spelletje doen met de groep.

Als je klaar bent met de opleiding mag je de leiding in de les helpen. Dat betekent bij ons vaak, dat je een groepje kinderen neemt en die wat gaat leren, terwijl de leiding of assistent leiding meekijkt. De leiding is namelijk altijd verantwoordelijk.

assistent leiding (nivo 2)

Een assistent leiding helpt de hoofdleiding van de les en kan delen van de les overnemen. Net als een junior assistent neemt de assistent leiding tijdens de les een groepje en gaat deze groep wat aanleren. Dat zijn dan meestal onderdelen die meer kennis en ervaring vragen.

Je kunt aan de opleiding assistent leiding beginnen als je 14 jaar of ouder bent, maar deze opleiding is ook zeer geschikt voor volwassenen. In de opleiding wordt ondermeer de methodiek (leerweg), techniek (juiste uitvoering) en hulpverlenen bij diverse gym/turnonderdelen behandeld. Daarnaast behandelt het algemene onderwerpen over lesgeven.

Normaal gesproken wordt de opleiding gegeven in 9 instructieblokken van 4 uur, plus een aantal opdrachten in die in de les en thuis moeten worden gedaan. Omdat wij vaak niet een volledige groep hebben, kiezen wij er vaak voor om meer opdrachten te doen en de instructieblokken in en rond de les een plaats te geven.

gymnastiek leider (nivo 3)

Bij Animo mag je zelfstandig lesgeven als je de opleiding gymnastiek leider hebt gedaan, of een gelijkwaardige opleiding zoals de ALO. Het is een lange opleiding, met heel veel theorie, en veel praktijkopdrachten. Je mag beginnen als je 16 jaar of ouder bent én de opleiding ‘assistent leiding’ hebt afgerond.

De opleiding bestaat uit 16 instructieblokken van 5 uur, met daarnaast de genoemde opdrachten. De opleidingsduur is doorgaans 10-16 maanden.

Naast deze opleidingen bieden we ook jurycursussen aan.

meer over jurycursussen