eigen sportaccommodatie

Wij proberen een eigen sportaccommodate te realiseren. Een hal met een (semi-)permanente opstelling van de toestellen.

Maar waarom?

  • in de huidige zaal kunnen we niet verder groeien, en er zijn geen andere geschikte zalen beschikbaar
  • we hebben héél veel kinderen op de wachtlijst én aanvragen voor nieuwe lessen
  • een groot deel van ons materiaal kunnen we niet gebruiken in de huidige zaal, terwijl dat voor de kwaliteit van de lessen wel belangrijk is (denk aan wandrekken, touweninstallatie, spanbrug, rekstok, etc)

Inmiddels hebben we meer dan voldoende materiaal verzameld om 600 m2 (!) mee te vullen. Het is meer dan welke zaal dan ook op dit eiland heeft. Dit materiaal is al op Curaçao, maar staat helaas ‘niets te doen’ in de opslag.

We zijn lang op zoek geweest naar een geschikte loods. Ondanks vele tips is dat toch lastig gebleken. We hebben het nog niet opgegeven, dus blijf ons mailen als u nog leegstaande loodsen weet. Maar ondertussen worden er plannen gemaakt voor een nieuw te bouwen sportaccommodatie. Wij geloven dat het mogelijk is dit te realiseren. In een breed samengesteld projectteam zijn de eerste schetsen op papier gezet, is er een kavel gevonden, en wordt hard gezocht naar financiering.

We willen niet dat het huidige lesgeld omhoog gaat omdat de lessen dan minder toegankelijk worden. Daarom proberen we fondsen te werven op Curaçao en in Nederland. Ook zoeken wij sponsors, en hebben daarvoor diverse mogelijkheden bedacht. Deze zijn te vinden in de onderstaande PDF. Lees en zoek mee!